Daftar Surat Al-Quran Indonesia
1. Al-Fatihah (Pembuka, 7 ayat) 2. Al-Baqarah (Sapi Betina, 286 ayat) 3. Ali-Imran (Keluarga Imran, 200 ayat) 4. An-Nisa' (Wanita, 176 ayat) 5. Al-Ma'idah (Jamuan, 120 ayat) 6. Al-An’am (Hewan Ternak, 165 ayat) 7. Al-A'raf (Tempat yang Tertinggi, 206 ayat) 8. Al-Anfal (Harta Rampasan Perang, 75 ayat) 9. At-Taubah (Pengampunan, 129 ayat) 10. Yunus (Nabi Yunus, 109 ayat) 11. Hud (Nabi Hud, 123 ayat) 12. Yusuf (Nabi Yusuf, 111 ayat) 13. Ar-Ra’d (Guruh, 43 ayat) 14. Ibrahim (Nabi Ibrahim, 52 ayat) 15. Al-Hijr (Gunung Al Hijr, 99 ayat) 16. An-Nahl (Lebah, 128 ayat) 17. Al-Isra' (Perjalanan Malam, 111 ayat) 18. Al-Kahfi (Penghuni-penghuni Gua, 110 ayat) 19. Maryam (Maryam, 98 ayat) 20. Ta Ha (Ta Ha, 135 ayat) 21. Al-Anbiya' (Nabi-Nabi, 112 ayat) 22. Al-Hajj (Haji, 78 ayat) 23. Al-Mu'minun (Orang-orang mukmin, 118 ayat) 24. An-Nur (Cahaya, 64 ayat) 25. Al-Furqan (Pembeda, 77 ayat) 26. Asy-Syu'ara' (Penyair, 227 ayat) 27. An-Naml (Semut, 93 ayat) 28. Al-Qasas (Kisah-kisah, 88 ayat) 29. Al-Ankabut (Laba-laba, 69 ayat) 30. Ar-Ruu (Bangsa Romawi, 60 ayat) 31. Luqman (Keluarga Luqman, 34 ayat) 32. As-Sajdah (Sajdah, 30 ayat) 33. Al-Ahzab (Golongan-golongan yang Bersekutu, 73 ayat) 34. Saba' (Kaum Saba', 54 ayat) 35. Fatir (Pencipta, 45 ayat) 36. Ya sin (Yaasiin, 83 ayat) 37. Ash-Shaaffat (Barisan-barisan, 182 ayat) 38. Shad (Shaad, 88 ayat) 39. Az-Zumar (Rombongan-rombongan, 75 ayat) 40. Ghafir (Yang Mengampuni, 85 ayat) 41. Fushshilat (Yang Dijelaskan, 54 ayat) 42. Asy-Syura (Musyawarah, 53 ayat) 43. Az-Zukhruf (Perhiasan, 89 ayat) 44. Ad-Dukhan (Kabut, 59 ayat) 45. Al-Jaatsiyah (Yang Bertekuk Lutut, 37 ayat) 46. Al-Ahqaf (Bukit-bukit Pasir, 35 ayat) 47. Muhammad (Nabi Muhammad, 38 ayat) 48. Al-Fath (Kemenangan, 29 ayat) 49. Al-Hujurat (Kamar-kamar, 18 ayat) 50. Qaaf (Qaaf, 45 ayat) 51. Adz-dzariyat (Angin yang Menerbangkan, 60 ayat) 52. Ath-Thuur (Bukit, 49 ayat) 53. An-Najm (Bintang, 62 ayat) 54. Al-Qamar (Bulan, 55 ayat) 55. Ar-Rahman (Yang Maha Pemurah, 78 ayat) 56. Al-Waqi'ah (Hari Kiamat, 96 ayat) 57. Al-Hadid (Besi, 29 ayat) 58. Al-Mujadilah (Wanita yang Mengajukan Gugatan, 22 ayat) 59. Al-Hasyr (Pengusiran, 24 ayat) 60. Al-Mumtahanah (Wanita yang Diuji, 13 ayat) 61. Ash-shaf (Satu Barisan, 14 ayat) 62. Al-Jumu'ah (Hari Jum'at, 11 ayat) 63. Al-Munafiqun (Orang-orang yang Munafik, 11 ayat) 64. At-taghabun (Hari Dinampakkan Kesalahan-kesalahan, 18 ayat) 65. Ath-Thalaq (Talak, 12 ayat) 66. At-Tahrim (Mengharamkan, 12 ayat) 67. Al-Mulk (Kerajaan, 30 ayat) 68. Al-Qalam (Pena, 52 ayat) 69. Al-Haqqah (Hari Kiamat, 52 ayat) 70. Al-Ma'arij (Tempat Naik, 44 ayat) 71. Nuh (Nabi Nuh, 28 ayat) 72. Al-Jin (Jin, 28 ayat) 73. Al-Muzammil (Orang yang Berselimut, 20 ayat) 74. Al-Muddatstsir (Orang yang Berkemul, 56 ayat) 75. Al-Qiyamah (Kiamat, 40 ayat) 76. Al-Insan (Manusia, 31 ayat) 77. Al-Mursalat (Malaikat-Malaikat Yang Diutus, 50 ayat) 78. An-Naba' (Berita Besar, 40 ayat) 79. An-Nazi'at (Malaikat-Malaikat Yang Mencabut, 46 ayat) 80. 'Abasa (Ia Bermuka Masam, 42 ayat) 81. At-Takwir (Menggulung, 29 ayat) 82. Al-Infithar (Terbelah, 19 ayat) 83. Al-Muthaffifin (Orang-orang yang Curang, 36 ayat) 84. Al-Insyiqaq (Terbelah, 25 ayat) 85. Al-Buruj (Gugusan Bintang, 22 ayat) 86. Ath-Thariq (Yang Datang di Malam Hari, 17 ayat) 87. Al-A’laa (Yang Paling Tinggi, 19 ayat) 88. Al-Ghasyiyah (Hari Pembalasan, 26 ayat) 89. Al-Fajr (Fajar, 30 ayat) 90. Al-Balad (Negeri, 20 ayat) 91. Asy-Syams (Matahari, 15 ayat) 92. Al-Lail (Malam, 21 ayat) 93. Adh-Dhuha (aktu Matahari Sepenggalahan Naik (Dhuha), 11 ayat) 94. Al-Insyirah (Melapangkan, 8 ayat) 95. At-Tin (Buah Tin, 8 ayat) 96. Al-'Alaq (Segumpal Darah, 19 ayat) 97. Al-Qadr (Kemuliaan, 5 ayat) 98. Al-Bayyinah (Pembuktian, 8 ayat) 99. Al-Zalzalah (Kegoncangan, 8 ayat) 100. Al-'Adiyat (Berlari Kencang, 11 ayat) 101. Al-Qari'ah (Hari Kiamat, 11 ayat) 102. At-Takatsur (Bermegah-megahan, 8 ayat) 103. Al-'Ashr (Masa, 3 ayat) 104. Al-Humazah (Pengumpat, 9 ayat) 105. Al-Fil (Gajah, 5 ayat) 106. Quraysh (Suku Quraisy, 4 ayat) 107. Al-Ma'un (Barang-barang yang Berguna, 7 ayat) 108. Al-Kautsar (Nikmat yang Berlimpah, 3 ayat) 109. Al-Kafirun (Orang-orang Kafir, 6 ayat) 110. An-Nashr (Pertolongan, 3 ayat) 111. Al-Lahab (Gejolak Api, 5 ayat) 112. Al-Ikhlas (Ikhlas, 4 ayat) 113. Al-Falaq (Waktu Subuh, 5 ayat) 114. An-Nas (Umat Manusia, 6 ayat)

pasang